Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 22.12 do 23.12.2014 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej oraz przez osobę blisko związaną.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 22.12.2014 r. 200 szt. średnia cena nabycia 32,40 zł/1 akcję – Członek Rady
– w dniu 22.12.2014 r. 197 szt. średnia cena nabycia 32,30 zł/1 akcję – osoba bliska
– w dniu 23.12.2014 r. 603 szt. średnia cena nabycia 32,32 zł/1 akcję – osoba bliska
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 375.000 sztuk akcji, co stanowi 15,64 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,09 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu