Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w nawiązaniu do przesłanego w dniu 1 marca 2010 r. raportu za IV kwartał 2009 r. (QSr 4/2009) w załączniku do raportu przedstawia dane odnośnie:

– stanu posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od 16 listopada do 28 lutego 2010 r.

– informacji o zawartych przez Hydrotor SA lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiazanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Wacław Kropinski – Prezes