Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy na podstawie podjętych uchwał z dniem 10 kwietnia 2013 r. ulegną zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych
1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby; – akcje imienne uprzywilejowane 41.740 szt.
2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:- § 3. pkt 4 Statutu Spółki
– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor? S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Zarządu KDPW Nr 246/13 z dnia 08.04.2013 r.
3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
– przed zmianą – akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5
– po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1
4) wpływ zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:
a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 41.740 szt.,
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta po dokonaniu zamiany 3.715.460
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu