Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje, że w 2010 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe.

Bieżące:

RB 1/2010 05.01.2010 Przekształcenie spółki zależnej

RB 2/2010 19.01.2010 Terminy raportów okresowych w 2010 r.

RB 3/2010 22.03.2010 Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznej

RB 4/2010 25.03.2010 Ujawnienie stanu posiadania – powyżej 5% głosów w spółce publicznej

RB 5/2010 26.03.2010 weryfikacja – uzupełnienie raportu za 4 kwartał 2009 – QSr-4/2009

RB 6/2010 01.04.2010 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych.

RB 7/2010 14.05.2010 Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2009 r.

RB 8/2010 28.05.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 9/2010 31.05.2010 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06.2010 r.

RB 10/2010 31.05.2010 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 26.06. 2010

RB 11/2010 18.06.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 12/2010 23.06.2010 Nabycie udziałów WZM Wizamor

RB 13/2010 26.06.2010 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor

RB 14/2010 26.06.2010 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

RB 15/2010 28.06.2010 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Hydrotor SA w dniu 26 czerwca 2010 r..

RB 16/2010 29.06.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 17/2010 06.07.2010 Zwiększenie udziału w WZM „Wizamor”

RB 18/2010 01.08.2010 Realizacja projektu w ramach działania 1.4-4.1

RB 19/2010 24.08.2010 Ostateczna wartość dywidendy za 2009 rok

RB 20/2010 03.09.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 21/2010 20.09.2010 zawarcie znaczącej umowy – dofinansowanie realizacji projektu

RB 22/2010 15.10.2010 rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB 23/2010 02.11.2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 04.12.2010r.

RB 24/2010 02.11.2010 Projekty uchwał na NWZA w dniu 04-12-2010 r.

RB 25/2010 23.11.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 26/2010 04.12.2010 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

RB 27/2010 06.12.2010 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Hydrotor SA w dniu 04 grudnia 2010 r.

RB 28/2010 06.12.2010 Wybór uzupełniający Członka Rady Nadzorczej na NWZA Hydrotor są w dniu 04 grudnia 2010 r.

RB 29/2010 16.12.2010 Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 30/2010 30.12.2010 Zmiana praw z papierów wartościowych

Okresowe:

QSr 4/2009 01.03.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku

QSr 1/2010 17.05.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku

R/2009 30.04.2010 Raport roczny za 2009 rok

RS/2009 30.04.2010 Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok

PSr/2010 31.08.2010 Skonsolidowany raport półroczny

QSr 3/2010 15.11.2010 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

 

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą już być nieaktualne.

Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2010 roku publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej

Wacław Kropiński – Prezes