Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 25 kwietnia 2013 r. pozytywnie oceniła przedstawioną przez Zarząd rekomendację Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 przypadającego na rzecz akcjonariuszy Spółki i przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 4.796.600 zł z (stanowiącej 2.00 zł na 1 akcję) oraz ustalenia dnia dywidendy na 21 sierpnia 2013 r. i terminu wypłaty dywidendy na 3 września 2013 r.

Wacław Kropiński – Prezes

Janusz Czapiewski – Członek Zarządu