Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2014 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.
Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.
Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 10 września 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2015r.
Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane dni uzyskania prawa i wypłaty dywidendy.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu