Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji w dniu 6 kwietnia 2016 r. dotyczącego ujawnienia stanu posiadania.
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przekazało informacje o przekroczeniu 10%. ?towego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Przekroczenie progu związane jest ze zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela.
Stan posiadania akcji przez PKO Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. jest następujący:
Liczba posiadanych akcji 362 224 szt. Liczba głosów z akcji: 362 224.
Udział w kapitale Spółki przed i po zmienia praw 15,103 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
– przed zmianą 9,749%
– po zmianie praw 10,177%
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, ze w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie udziału w kapitale jak i ogólnej licznie głosów Spółki.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu