Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2016 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.

Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 września 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane dni uzyskania dnia prawa i dnia wypłaty dywidendy.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu