Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd HYDROTOR S.A. informuje, że w 2009 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości następujące raporty bieżące i okresowe.

Bieżące:

RB 1/2009 – 14.01.2009 – Projekty uchwał NWZA w dniu 31-01-2009

RB 2/2009 – 14.01.2009 – Częściowe odstępstwo od stosowania zasady „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”

RB 3/2009 – 23.01.2009 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

RB 4/2009 – 23.01.2009 – Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę powiązaną

RB 5/2009 – 31.01.2009 – Uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 31 stycznia 2009 r.

RB 6/2009 – 03.02.2009 – Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA.

RB 7/2009 – 16.03.2009 – Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

RB 8/2009 – 23.03.2009 – Aneks do umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

RB 9/2009 – 13.05.2009 – Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2008 r.

RB 10/2009 – 15.05.2009 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 czerwca 2009

RB 11/2009 – 22.02.2009 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20. czerwca 2009 roku

RB 12/2009 – 20.06.2009 – Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 20 czerwca 2009 r.

RB 13/2009 – 22.06.2009 – wypłata dywidendy.

RB 14/2009 – 22.06.2009 – rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB 15/2009 – 22.06.2009 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 22 czerwca 2009 r.

RB 16/2009 – 26.06.2009 – zamiar nabycia udziałów w Spółce z o.o. PONAR Lubań

RB 17/2009 – 01.07.2009 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 lipca 2009 r.

RB 18/2009 – 16.07.2009 – Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 lipca 2009 r.

RB 19/2009 – 30.07.2009 – Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 30 lipca 2009 r.

RB 20/2009 – 31.07.2009 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 30 lipca 2009 r.

RB 21/2009 – 31.07.2009 – utrata ważności oferty zakupu udziałów w Spółce z o.o. PONAR Lubań

RB 22/2009 – 03.08.2009 – uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

RB 23/2009 – 06.10.2009 – osoby prawne posiadające powyżej 5% kapitału spółki

RB 24/2009 – 23.10.2009 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 25/2009 – 17.11.2009 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Okresowe:

QSr 4/2008 – 27.02.2009 – Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku

QSr 1/2009 – 15.05.2009 – Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku

R/2008 – 30.04.2009 – Raport roczny za 2008 rok

RS/2008 – 30.04.2009 – Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok

PSr/2009 – 31.08.2009 – Skonsolidowany raport półroczny

QSr 3/2009 – 16.11.2009 – Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą już być nieaktualne.
Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2009 roku publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej www.hydrotor.com.pl/relacje/

Wacław Kropiński – Prezes