Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – osobę bliską Członkowi Rady Nadzorczej w następujących ilościach:

16.05.2012 – 70 sztuk, cena: 22,05 zł.

17.05.2012 – 430 sztuk, cena: 22,21 zł.

18.05.2012 – 134 sztuki, cena: 21,10 zł.

21.05.2012 – 396 sztuk, cena: 22,95 zł.

Liczba nabytych akcji: 1 030 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 22,08 zł.

Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 334 330 sztuk akcji, co stanowi 13,94% udziału w kapitale zakładowym oraz 8,61% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław – Kropiński
Janusz – Czapiewski