Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 473 / 2013 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 maja 2013 r. oraz Uchwałą nr 310/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 kwietnia 2013 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 14.340 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 27.400 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B
Akcje te zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego z dniem 15 maja 2013 r.
Łączna liczba akcji „Hydrotor” S.A. w obrocie giełdowym, na rynku podstawowym od dnia 15 maja 2013 r wynosić będzie 2.069.010 szt.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu