Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zarejestrowaniu przez sąd zmiany kapitału zakładowego w spółce zależnej Wytwórni Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Kapitał zakładowy przed zmianą wynosił 9.455 tys. zł po zmianie 3.782 tys. zł.
Obniżenia kapitału zakładowego dokonano w związku z pokryciem straty z lat ubiegłych powstałej przed nabyciem udziałów przez PHS „Hydrotor” S.A.
Obniżenie kapitału zakładowego w Spółce zależnej nie wpłynie na wysokość kapitału własnego w Grupie Kapitałowej.
Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu została zrestrukturyzowana przez PHS „Hydrotor” S.A. i od wielu lat wykazuje dodatni wynik finansowy na prowadzonej działalności.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu