Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji odnośnie dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2015 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Projekt PHS „Hydrotor” S.A. pad nazwą: „Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn” nr projektu POIR.02.01.00-00-0135/15 został zakwalifikowany do wsparcia finansowego.
Przewidywany całkowity koszt projektu wynosi 17 541 012,78 zł z czego dofinansowanie 3 993 076,08 zł .
Przewidywany okres realizacji: kwiecień 2016 do grudzień 2021 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu