Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. informuje, że w 2012 r. do publicznej wiadomości przekazano następujące raporty bieżące i okresowe:
Raporty bieżące:
1/2012 – 12/01/12 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
2/2012 – 14/02/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
3/2012 – 30/04/12 propozycja Zarządu odnośnie kwoty dywidendy z podziału zysku za 2011 r.
4/2012 – 14/05/12 informacje bieżące i okresowe przekazane w 2011 r.
5/2012 – 16/05/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
6/2012 – 18/05/12 Korekta pozycji bilansowych w raporcie rocznym przekazanym w dniu 30.04.2012 r.
7/2012 – 22/05/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
8/2012 – 24/05/12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.06.2012 r.
9/2012 – 24/05/12 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.06.2012 r.
10/2012 – 23/06/12 Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 23.06.2012 r.
11/2012 – 23/06/12 Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
12/2012 – 25/06/12 Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
13/2012 – 25/06/12 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na WZA Spółki
14/2012 – 28/06/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
15/2012 – 13/07/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
16/2012 – 25/07/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
17/2012 – 25/07/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
18/2012 – 14/09/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
19/2012 – 18/09/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
20/2012 – 15/10/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
21/2012 – 30/10/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
22/2012 – 30/10/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
23/2012 – 23/11/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
24/2012 – 27/11/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
25/2012 – 04/12/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
26/2012 – 17/12/12 Nabycie akcji przez podmiot powiązany
27/2012 – 19/12/12 Umowy zastawu rejestrowego
Raporty okresowe:
QSr 4/2011 29/02/12 Skonsolidowany raport kwartalny QSR 4/2011
R/2011 30/04/12 Raport roczny za 2011 r.
RS/2011 30/04/12 Skonsolidowany raport roczny za 2011 r.
QSr 1/2012 15/05/12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
PSr/2012 31/08/12 Skonsolidowany raport półroczny 2012
QSr 3/2012 14/11/12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Jednocześnie Zarząd oświadcza, że niektóre z tych informacji mogą być już nieaktualne.
Raporty bieżące i okresowe dotyczące 2012 r. publikowane są również na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu