Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 20.05.2015 r. podano niewłaściwą ilość akcji zakupionych w dniu 18 maja 2015 r. nabytych przez członka Rady Nadzorczej. Podano, iż zakupiono 150 sztuk, powinno być 250 sztuk.
niewłaściwie podano:
„Liczba nabytych akcji:
– w dniu 18 maja 2015 r. – 150 szt., średnia cena nabycia 33,95 zł/1 akcję „
powinno być:
„Liczba nabytych akcji:
– w dniu 18 maja 2015 r. – 250 szt., średnia cena nabycia 33,95 zł/1 akcję „
W związku z wprowadzona korektą Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 378.500 sztuk akcji, co stanowi 15,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,19 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pozostałe dane podano prawidłowo.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu