Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor? S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 18-20 maja 2015 r. akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 18 maja 2015 r. – 150 szt., średnia cena nabycia 33,95 zł/1 akcję
– w dniu 19 maja 2015 r. – 30 szt., średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
– w dniu 20 maja 2015 r. – 420 szt., średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 378.400 sztuk akcji, co stanowi 15,78 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,19 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu