Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2013 r. w wysokości 4.796,6 tys. zł czyli 2,00 zł brutto na jedną akcję.
Wysokość dywidendy uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.
Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.
Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 11 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu