Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 20-21 maja 2015 r. akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
– w dniu 20 maja 2015 r. – 151 szt., średnia cena nabycia 33,75 zł/1 akcję
– w dniu 21 maja 2015 r. – 299 szt., średnia cena nabycia 34,00 zł/1 akcję
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 378.950 sztuk akcji, co stanowi 15,80 % udziału w kapitale zakładowym oraz 10,20 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Mariusz Lewicki – Członek Zarządu