Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji w dniu 15 kwietnia 2016 r. dotyczącego ujawnienia stanu posiadania.
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. przekazało informacje o przekroczeniu 5%. – towego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Przekroczenie progu związane jest ze zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela.
Stan posiadania akcji przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. jest następujący:
Liczba posiadanych akcji 185.400 szt. Liczba głosów z akcji: 185.400.
Udział w kapitale Spółki przed i po zmienia praw 7,73 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
– przed zmianą 4,99%
– po zmianie praw 5,21%
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu