Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zestawienie podziału akcji wśród akcjonariuszy:

Stan na dzień Akcje uprzywilejowane Akcje na okaziciela Razem ilość akcji Razem ilość głosów Procent kapitału [%] Procent głosów [%]
Łączna ilość akcji/głosów 22-01-2019 290 200 2 108 100 2 398 300 3 559 100 100 100
W tym: akcje uprzywilejowane 22-01-2019 290 200 0 290 200 1 451 000 12,10 40,77
akcje na okaziciela 22-01-2019 0 2 108 100 2 108 100 2 108 100 87,90 59,23
Główni akcjonariusze
Kropiński Wacław 22-01-2019 83 405 5 000 88 405 422 025 3,69 11,86
Ryszard Bodziachowski z osobą bliską 22-01-2019 0 402 900 402 900 402 900 16,80 11,32
Lewicki Mariusz
z osobą bliską
22-01-2019 0 310 700 310 700 310 700 12,96 8,73
PKO TFI 22-01-2019 0 348 650 348 650 348 650 14,54 9,80
AVIVA PTE 22-01-2019 0 185 400 185 400 185 400 7,73 5,21
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:
– 1.011.000 akcji serii A
–    303.300 akcji serii B
– 1.084.000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.