Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zestawienie podziału akcji wśród akcjonariuszy:

Stan na dzień Akcje uprzywilejowane Akcje na okaziciela Razem ilość akcji Razem ilość głosów Procent kapitału [%] Procent głosów [%]
Łączna ilość akcji/głosów 10-11-2016 290 200 2 108 100 2 398 300 3 559 100 100 100
W tym: akcje uprzywilejowane 10-11-2016 290 200 0 290 200 1 451 000 12,10 40,77
akcje na okaziciela 10-11-2016 0 2 108 100 2 108 100 2 108 100 87,90 59,23
Główni akcjonariusze
Kropiński Wacław 10-11-2016 83 405 5 000 88 405 422 025 3,69 11,86
Ryszard Bodziachowski z osobą bliską 10-11-2016 0 384 087 384 087 384 087 16,01 10,79
Lewicki Mariusz
z osobą bliską
10-11-2016 0 250 000 250 000 250 000 10,42 7,02
PKO TFI 10-11-2016 0 362 224 362 224 362 224 15,10 10,18
AVIVA PTE 10-11-2016 0 185 400 185 400 185 400 7,73 5,21
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:
– 1.011.000 akcji serii A
–    303.300 akcji serii B
– 1.084.000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.