Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zestawienie podziału akcji wśród akcjonariuszy:

Stan na dzień Akcje uprzywilejowane Akcje na okaziciela Razem ilość akcji Razem ilość głosów Procent kapitału [%] Procent głosów [%]
Łączna ilość akcji/głosów 22-06-2020 158 650 2 239 650 2 398 300 3 032 900 100 100
W tym: akcje uprzywilejowane 22-06-2020 158 650 0 158 650 793 250 6,62 26,15
akcje na okaziciela 22-06-2020 0 2 239 650 2 239 650 2 239 650 93,38 73,85
Główni akcjonariusze
Kropiński Wacław 22-06-2020 83 405 5 000 88 405 422 025 3,69 13,91
Ryszard Bodziachowski z osobą bliską 22-06-2020 0 402 900 402 900 402 900 16,80 13,28
Lewicki Mariusz
z osobą bliską
22-06-2020 0 358 888 358 888 358 888 14,96 11,83
PKO TFI 22-06-2020 0 348 650 348 650 348 650 14,54 11,50
AVIVA PTE 22-06-2020 0 145 536 145 536 145 536 6,07 4,80
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:
– 1.011.000 akcji serii A
–    303.300 akcji serii B
– 1.084.000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.