Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Wacław Kropiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w SGH w Warszawie.
W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław Kropiński pracował od chwili jej powstania – od początku na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego.
Pan Wacław Kropiński przeprowadził osobiście i z sukcesem restrukturyzację przedsiębiorstwa państwowego POM oraz utworzył na jego bazie spółkę pracowniczą ocenianą jako jedną z najlepszych w województwie kujawsko-pomorskim. Stworzył ze spółki zatrudniającej 250 osób Grupę Kapitałową zatrudniającą blisko 800 pracowników. W 1998 roku wprowadził akcje spółki Hydrotor na Giełdę Papierów Wartościowych. Ukończył wiele kursów związanych z rachunkowością, problemami podatkowymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek handlowych i funkcjonowaniem giełd. Od 1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada duże doświadczenie w zasiadaniu i przewodniczeniu Rad Nadzorczych Spółek z o.o. i S.A.
Zainteresowania to historia, podróże, analizy ekonomiczne oraz tematyka giełdy papierów wartościowych.
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.