Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Komitet Audytu od dnia 27 czerwca 2020 r. funkcjonuje w następującym składzie:

  1. Jakub Leonkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu, członek niezależny
  2. Ryszard Bodziachowski – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny
  3. Monika Guzowska – Członek Komitetu Audytu, członek niezależny
  4. Wacław Kropiński – Członek Komitetu Audytu, członek zależny
  5. Marcin Lewicki – Członek Komitetu Audytu, członek zależny

Spółka Hydrotor S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5, i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki

Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej, co oznacza, że kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2023 roku.

Członkowie Komitetu Audytu (a zarazem Członkowie Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.)