Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

„Centrum Badawczo-Rozwojowe nowych technologii i konstrukcji w zakresie hydrauliki siłowej i elementów wielkogabarytowych maszyn”.

Informacja o projekciePOIR.02.01.00-00-0135/15-00

Projekt wdrożeniowy RPO WK-P „Wdrożenie nowej technologii produkcji pomp hydraulicznych w PHS Hydrotor S.A., prowadzącej do poszerzenia oferty produktowej firmy”

RPKP.05.02.02-04-038/14

„Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznej”. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”

POIG.01.04.00-04-038/09, POIG.04.01.00-04-038/09

Projekt badawczo-rozwojowy pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn”

POIG.01.04.00-04-345/13-04