Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

RB 25/2009 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 24/2009 – Nabycie akcji przez podmiot powiązany

RB 23/2009 – Osoby prawne posiadające powyżej 5% kapitału spółki

RB 22/2009 – Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

RB 21/2009 – Utrata ważności oferty zakupu udziałów w Spółce z o.o. Ponar Lubań

RB 20/2009 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 30 lipca 2009 r.

RB 19/2009 – Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30 lipca 2009r.

RB 18/2009 – Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 lipca 2009r.

RB 17/2009 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30 lipca 2009r.

RB 16/2009 – Zamiar nabycia udziałów w Spółce z o.o. PONAR Lubań

RB 15/2009 – Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 20 czerwca 2009r.

RB 14/2009 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

RB 13/2009 – Wypłata dywidendy

RB 12/2009 – Uchwały podjęte na WZA Spółki w dniu 20 czerwca 2009r.

RB 11/2009 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2009r.

RB 10/2009 – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 20 czerwca 2009r.

RB 9/2009 – Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2008 roku.

RB 8/2009 – Aneks do Umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

RB 7/2009 – Nowe terminy przekazywania raportów okresowych w 2009r.

RB 6/2009 – Akcjonariusze powyzej 5% głosów na NWZA

RB 5/2009 – Uchwały podjete na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.

RB 4/2009 – Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę powiązaną

RB 3/2009 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

RB 2/2009 – Częściowe odstępstwo od stosowania zasady Dobrych praktyk spółek

RB 1/2009 – Projekty uchwał na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.