Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RB 30/2010 - Zmiana praw z papierów wartościowychRB 29/2010 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 28/2010 - Wybór uzupełniający Członka Rady Nadzorczej na NWZA Hydrotor SA w dniu 4 grudnia 2010RB 27/2010 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Hydrotor S.A.RB 26/2010 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor S.A.RB 25/2010 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 24/2010 - Projekty uchwał na NWZA w dniu 04-12-2010r.RB 23/2010 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 04.12.2010r.RB 22/2010 - Rezygnacja członka Rady NadzorczejRB 21/2010 - Zawarcie znaczącej umowy - dofinansowanie realizacji projektuRB 20/2010 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 19/2010 - Ostateczna wartość dywidendy za 2009 rokRB 18/2010 - Realizacja projektu w ramach działania 1.4 - 4.1RB 17/2010 - Zwiększenie udziału w WZM ``WIZAMOR``RB 16/2010 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 15/2010 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA - 26.06.2010r.RB 14/2010 - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendyRB 13/2010 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor S.A.RB 12/2010 - Nabycie udziałów WZM ``Wizamor``RB 11/2010 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 10/2010 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 26.06.2010r.RB 9/2010 - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 26.06.2010r.RB 8/2010 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 7/2010 - Raporty bieżące i okresowe przekazane w 2009r.RB 6/2010 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowychRB 5/2010 - Weryfikacja - uzupełnienie raportu za 4 kwartał 2009 - QSr-4/2009RB 4/2010 - Ujawnienie stanu posiadania - powyżej 5% głosów w spółce publicznejRB 3/2010 - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w spółce publicznejRB 2/2010 - Terminy raportów okresowych w 2010r.RB 1/2010 - Przekształcenie Spółki zależnej