Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RB 49/2014 - Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązanyRB 48/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 47/2014 - Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka ZarząduRB 46/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 45/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 44/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 43/ 2014 - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady NadzorczejRB 42/2014 - Uzupełnienie raportu QSr za 3 kwartał 2014RB 41/2014 - Przekroczenie 10% - progu ogólnej ilości głosów w spółce publicznejRB 40/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 39/2014 – Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady NadzorczejRB 38/2014 – Przekroczenie 5% – progu ogólnej ilości głosów w spółce publicznejRB 37/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 36/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 35/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 34/2014 – Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka ZarząduRB 33/2014 – Śmierć Członka ZarząduRB 32/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 31/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 30/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 28/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 27/2014 – Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 26/2014 – Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnegoRB 25/2014 – ZWZA lista powyżej 5%RB 24/2014 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy – korektaRB 23/2014 - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 28-06-2014r.RB 22/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 21/2014 - Dofinansowanie projektu inwestycyjnegoRB 20/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 19/2014 - Projekty uchwał (uzupełnienie) Sprawozdanie Rady NadzorczejRB 18/2014 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2014RB 17/2014 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 28.06.2014RB 16/2014 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowychRB 15/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 14/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 13/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 12/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 11/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 10/2014 - Zawarcie umowy o dofinansowanie projektuRB 9/2014 - Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2013r.RB 8/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 7/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 6/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 5/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 4/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 3/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 1/2014 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 2/2014 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.