Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RB 47/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 46/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 45/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 44/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 43/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 42/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 41/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 40/2015 - Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnegoRB 39/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 38/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 37/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 36/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 35/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 34/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 33/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 32/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 31/2015 - Informacje uzupełniające powołanego Członka ZarząduRB 30/2015 - Powołanie Członka ZarząduRB 29/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 28/2015 - Przedwstępna umowa sprzedażyRB 27/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 26/2015 - Umowa sprzedaży udziałów - nie spełnienie warunkuRB 25/2015 - Warunkowa umowa sprzedaży udziałówRB 24/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 23/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 22/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 20/2015 - Wybór uzupełniający Członka Rady NadzorczejRB 19/2015 - ZWZA lista powyżej 5%RB 18/2015 - Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka ZarząduRB 17/2015 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowychRB 16/2015 - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendyRB 15/2015 - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27-06-2015 r.RB 14/2015 - Zgłoszenie kandydatury do Rady NadzorczejRB 13/2015 - Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady nadzorczejRB 12/2015 - Projekt zmian w Statucie Hydrotor S.A.RB 11/2015 - Projekty uchwał na ZWZA Hydrotor S.A. w dniu 27-06-2015r.RB 10/2015 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27-06-2015RB 9/2015 - Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z członkiem Rady NadzorczejRB 8/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązany - korekta raportuRB 8/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 7/2015 - Zmiana kapitału zakładowego w spółce zależnejRB 6/2015 - Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r.RB 5/2015 - Delegowanie Członka Rady do pełnienia funkcji Członka ZarząduRB 4/2015 - Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązanyRB 3/2015 - Nabycie akcji przez osobę podmiot powiązanyRB 2/2015 - Nabycie akcji przez podmiot powiązanyRB 1/2015 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015r.