Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RB 29/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 28/2017 - Sprzedaż nieruchomości w DzierżoniowieRB 27/2017 - NWZA 14-12-2017r. lista powyżej 5%RB 26/2017 - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 14-12-2017RB 25/2017 - Zawiadomienie nr 2 o zamiarze połączenia spółek kapitałowych Hydrotor SA i Hydrotorbis Sp. z o.o.RB 24/2017 - Zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek kapitałowych Hydrotor S.A. i Hydrotorbis Sp. z o.o.RB 23/2017 - Nadzwyczajne Walne zgromadzenie akcjonariuszy 14-12-2017 - projekty uchwałRB 22/2017 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 14-12-2017 r.RB 21/2017 - Połączenie przez przejęcie spółki kapitałowejRB 20/2017 - Oświadczenie Prezesa Zarządu Wacława Kropińskiego o niekandydowaniu na Prezesa Zarządu na kolejną kadencjęRB 19/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 18/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 17/2017 - Powołanie komitetu audytuRB 16/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 15/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korektaRB 15/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 14/2017 - ZWZA 24-06-2017 r. lista powyżej 5%RB 13/2017 - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendyRB 12/2017 - Podjete uchwały na ZWZA w dniu 24-06-2017r.RB 11/2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r. - projekty uchwał - korektaRB 10/2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r. - korektaRB 11/2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r. - projekty uchwałRB 10/2017 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24-06-2017r.RB 9/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 8/2017 - Zwiększenie udziału w spółce zależnejRB 7/2017 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowychRB 6/2017 - Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016r. wraz z propozycją ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendyRB 5/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 4/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 3/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze - korektaRB 3/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 2/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 1/2017 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.