Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RB 30/2021 - Decyzja w sprawie przyznania pomocy publicznej na realizację nowych inwestycjiRB 29/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach HydrotorRB 28/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach HydrotorRB 27/2021 - Sprostowanie skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2021RB 26/2021 - Rezygnacja Członka Zarządu PHS Hydrotor SARB 25/2021 - Powiadomienie o zawartych transakcjach na akcjach HydrotorRB 24/2021 - Powiadomienie o zawartych transakcjach na akcjach HydrotorRB 23/2021 - Powiadomienie o zawartych transakcjach na akcjach HydrotorRB 22/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 21/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 20/2021 - Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży przez spółkę zależną - korektaRB 20/2021 - Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży przez spółkę zależnąRB 19/2021 - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu przez Spółkę zależną Listu Intencyjnego w zakresie sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej położonej we WrocławiuRB 18/2021 - ZWZA 26-06-2021 r. lista akcjonariuszy powyżej 5%RB 17/2021 - Powołanie Zarządu Hydrotor SA na kolejną kadencjęRB 16/2021 - Decyzja w sprawie wypłaty dywidendyRB 15/2021 - Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 26-06-2021RB 14/2021 - Uzupełnienie dokumentacji na ZWZA Hydrotor SA zwołane na dzień 26-06-2021RB 13/2021 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26-06-2021 - projekty uchwałRB 12/2021 - propozycja wypłaty dywidendy w 2021r.RB 11/2021 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor SA 26-06-2021r.RB 10/2021 - Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor SA oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2020RB 9/2021 - Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnegoRB 8A/2021 - Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020RB 8/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 7/2021 - Korekta raportu za IV kwartał 2020RB 6/2021 - Wybór Członka Zarządu PHS Hydrotor SARB 5/2021 - Sprostowanie do wydanego raportu z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoRB 4/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 3/2021 - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r.RB 2/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządczeRB 1/2021 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze