Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 1/2019r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 3/2019r.

Raport kwartalny skonsolidowany QSr 4/2019r.

Zarząd PHS Hydrotor SA informuje o wprowadzeniu korekt do skonsolidowanego raportu za 4 kwartał 2019r.
Zmiana w raporcie dotyczy korekty błędnie przeliczonych i przedstawionych wybrane danych finansowych dotyczących Grupy Kapitałowej w tys. EUR narastająco za okres 4 kwartałów 2019 r.

Korekta raportu kwartalnego skonsolidowanego QSr 4/2019r.