Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 21 i 22.05.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji:
21-05-2013 r. – 837 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 29,85 zł
22-05-2013 r. – 5.274 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,47 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 111.111 sztuk akcji, co stanowi 4,63 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,99 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu