Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi na dzień 27 czerwca 2020 r. wraz z jego porządkiem obrad.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 10/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-05-29 10:51