Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2019 r.:

1. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander posiadający na tym ZWZA 181.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 181.000 głosów stanowiących 7,81% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 5,09% ogólnej liczby głosów

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osoba bliską posiadający na tym ZWZA 402.900 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 402.900 głosów stanowiących 17,40% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,32% ogólnej liczby głosów,

3. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 18,01 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 11,72% ogólnej liczby głosów,

4. Pan Mariusz Lewicki posiadający na tym ZWZA 310.700 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 310.700 głosów stanowiących 13,41% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 8,73% ogólnej liczby głosów,

5. PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadający na tym ZWZA 348.650 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 348.650 głosów stanowiących 15,05% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,80% ogólnej liczby głosów.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-07-01 11:57:01