Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor SA („Spółka”) w załączeniu przekazuje treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. w dniu 27 czerwca 2020 r.

Jednocześnie Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, ze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wprowadziło zmian do porządku obrad ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie projektowane uchwały z niewielkimi korektami zostały uchwalone przez ZWZA.

Dodatkowo podjęto uchwałę o wyborze zastępcy członka Rady Nadzorczej.

Załącznik do raportu RB 13/2020

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-06-27 14:39