Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ” HYDROTOR ” S.A. w Tucholi informuje, że w dniu 18 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panów: Ryszarda Bodziachowskiego, Janusza Deję, Czesława Główczewskiego, Mariusza Lewickiego, Waldemara Stachowiaka, oraz Mieczysława Zwolińskiego

Ryszard Bodziachowski – członek

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie – wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie Wydział Ekonomiki Produkcji.

W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do nadal prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a następnie indywidualnie w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Janusz Deja – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Janusz Deja posiada wykształcenie średnie techniczne.

Pan Janusz Deja pracował od 1981 do 1991 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym jako Inspektor Kontroli Jakości. Od 1992 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. na stanowisku mistrza zmianowego, w okresie 2001-2005 był Szefem Utrzymania Służby Ruchu. W okresie od 1997 do 2001 r. oraz w poprzedniej kadencji w okresie 03. 2008 do 06.2011 był członkiem rady Nadzorczej „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Czesław Główczewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Czesław Główczewski posiada wykształcenie zawodowe. Pan Czesław Główczewski pracował od 1968 do 1991 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Od 1992 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. na stanowisku weryfikatora. W okresie 1987-1991 pełnił funkcje Przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność”. W okresie od 1992 do 1996 r. pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A. W następnej kadencji tj. w okresie 1997-2002 był jej członkiem. W okresie od 2005 r. do końca lutego 2008 r. jaki i w okresie od 03.2008 do 06.2011 pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mariusz Lewicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie SPOMASZ, następnie w latach 1991 – 1999 był związany zawodowo z Apatorem gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska, następnie w Rotar Poland a od 2001 roku pracował w spółce Apator Control na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcje Prokurenta do końca kwietnia 2007. Ponadto od 1993 roku Pan Mariusz Lewicki jest Głównym Księgowym w firmie ZPDZ „NAGRO”. Pan Mariusz Lewicki posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych Od 2000 roku pełni funkcje członka Rady Nadzorczej spółki Apator SA a od 2005 roku pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Mining. Od 2007 jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Apator Metrix S.A. w Tczewie.

W okresie od 03.2008 r. do 06.2011 r. pełnił również funkcje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Waldemar Stachowiak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Waldemar Stachowiak posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Pan Waldemar Stachowiak pracował od 2003 do 2004 r. w Departamencie Operacji i Technologii w Banku Handlowym w Warszawie, najpierw w Biurze Koordynacji Projektów a następnie w Biurze Kontrollingu. W okresie od 2004 do 2008r. pracował jako Specjalista w Zespole Transakcji Strukturyzowanych w Departamencie Skarbu Banku Handlowego w Warszawie. Od 2008 do 2009r. pracował jako analityk akcji w domu maklerskim Espirito Santo Investment w Warszawie, a następnie od lutego 2009r. w domu maklerskim Ipopema Securities. Od 2007 r. pan Waldemar Stachowiak jest licencjonowanym Doradcą Iwestycyjnym (licencja nr 249). Posiada również tytuł Professional Risk Manager wydany przez Professional Risk Managers International Association.

W okresie od 12.2010 r. do 06.2011 r. był również członkiem Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mieczysław Zwoliński – Członek

Pan Mieczysław Zwoliński posiada wykształcenie zawodowe. Pan Mieczysław Zwoliński pracował od 1975 do 1991 r. w Państwowym Ośrodku Maszynowym. Od 1992 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. na stanowisku szlifierza. W okresie 2006 do chwili obecnej pełnił funkcje Przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność” .

W okresie od 03.2008 r. do 06.2011 r. był również członkiem Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Wacław Kropiński – Prezes