Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podjęciu w dniu 27 grudnia 2019 r. przez KDPW uchwały nr 1032/2019 dotyczącej konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela.

W wyniku podjętych uchwał oraz w związku z wnioskami akcjonariuszy z dniem 29 listopada 2019 r. ulegną zmianie prawa z akcji imiennych uprzywilejowanych. Akcje te staną się akcjami zwykłymi na okaziciela.

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby – akcje imienne uprzywilejowane 131.550 szt.

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań:
– § 3. pkt 4 Statutu Spółki
– Uchwała Nr 106/Pro67/2007 Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Rady Nadzorczej Nr 02/28/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
– Uchwała Zarządu KDPW Nr 1032/2019 z dnia 27.11.2019 r.

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
– przed zmianą- akcje imienne uprzywilejowane – stosunek głosów na WZA Spółki 1:5
– po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1

4) wpływ zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela:
a) liczba akcji imiennych, które podlegały zamianie 131.550 szt.,
b) po zmianie – akcje zwykłe na okaziciela stosunek głosów 1:1
c) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta:
– przed zamianą 3.559.100 głosów
– po dokonaniu zamiany 3.032.900 głosów

Spółka przewiduje, że powyższe akcje zostaną wprowadzone do obrotu publicznego z dniem 20 grudnia 2019 r.

Załącznik do raportu RB 14/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-11-28 08:57:02