Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniach 19 i 21.06.2013 r. akcji Hydrotor S.A. przez osobę bliską Członka Rady Nadzorczej.
Liczba nabytych akcji, łacznie 700 szt, z tego:
– w dniu 19.06.2013 r. 469 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 31,05 zł
– w dniu 21.06.2013 r. 231 szt. średnia jednostkowa cena nabycia 30,80 zł
Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 355.200 sztuk akcji, co stanowi 14,81 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,56 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu