Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd PHS Hydrotor SA zawiadamia o otrzymaniu informacji ujawniającej stan posiadania akcji od Pana Mariusza Lewickiego.

Pan Mariusz Lewicki poinformował w dniu 28 listopada 2019 r. o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki PHS Hydrotor SA. Przekroczenie progu związane jest z zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela z dniem 29 listopada 2019 r.

Stan posiadania akcji przez Pana Mariusza Lewickiego jest następujący:

Liczba akcji posiadanych przed zamianą: 351 000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 14,635%
Liczba głosów z tych akcji: 351 000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,862%

Liczba akcji posiadanych po zamianie: 351 000
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 14,635%
Liczba głosów z tych akcji: 351 000
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 11,573%

Jednocześnie Pan Mariusz Lewicki poinformował, ze nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia stanu posiadania akcji w przyszłości.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-11-28 12:57:01