Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że w związku z wyborem przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2020 r. do Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby:

1. Pana Ryszarda Bodziachowskiego

2. Monikę Guzowską

3. Wacława Kropińskiego

4. Jakuba Leonkiewicza

5. Marcina Lewickiego

Na podstawie Protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27 i 30 czerwca 2020 r. oraz podjętych uchwał członkowie Rady Nadzorczej pełnić będą następujące funkcje:

1. Pan Ryszard Bodziachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej – Uchwała nr 1/HT/2023

2. Pan Wacław Kropiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Uchwała nr 2/HT/2023

3. Pan Marcin Lewicki – Sekretarz Rady Nadzorczej – Uchwała 3/HT/2023

4. Pani Monika Guzowska – członek

5. Pan Jakub Leonkiewicz – członek

Jednocześnie Rada nadzorcza postanowiła, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje członka Komitetu Audytu – Uchwała 4/HT/2023.

Na Przewodniczącego Komitetu Audytu wybrano Pana Jakuba Leonkiewicza – Uchwała Komitetu Audytu 4/HT/KA/2023.

Inne informacje:

Ryszard Bodziachowski – Członek Rady Nadzorczej od 19 czerwca 2011r.

Pan Ryszard Bodziachowski posiada wykształcenie – wyższe ekonomiczne SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie Wydział Ekonomiki Produkcji. W latach 1975 do 1995 pracował w Polimex Cekop sp. z o.o. (obecnie Polimex-Mostostal S.A.) na stanowisku starszego handlowca. Od 1995 do nadal prowadzi działalność gospodarczą w spółce cywilnej, a następnie indywidualnie w zakresie sprzedaży hurtowej maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej.

Od czerwca 2011 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie ustawy o KRS.

Wacław Kropiński – Członek Rady Nadzorczej od 01 lipca 2018r.

Pan Wacław Kropiński ma wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku. W latach 1996-1999 odbył trzy lata studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w kierunku Strategii Zarządzania Przedsiębiorstwem w SGH w Warszawie.

W spółce PHS Hydrotor S.A. Pan Wacław Kropiński pracował od chwili jej powstania – od początku na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 1981 – 1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym, na stanowisku Głównego Księgowego, następnie Dyrektora. W latach 1976-1980 pracował w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Tuchola, natomiast w latach 1980-1981 w Zakładzie Stolarki Budowlanej Stolbud Sępólno Krajeńskie gdzie był Kierownikiem Działu Ekonomicznego.

Pan Wacław Kropiński przeprowadził osobiście i z sukcesem restrukturyzację przedsiębiorstwa państwowego POM oraz utworzył na jego bazie spółkę pracowniczą ocenianą jako jedną z najlepszych w województwie kujawsko-pomorskim. Stworzył ze spółki zatrudniającej 250 osób Grupę Kapitałową zatrudniającą blisko 800 pracowników. W 1998 roku wprowadził akcje spółki Hydrotor na Giełdę Papierów Wartościowych. Ukończył wiele kursów związanych z rachunkowością, problemami podatkowymi, restrukturyzacją przedsiębiorstw, funkcjonowaniem spółek handlowych i funkcjonowaniem giełd. Od 1988 posiada tytuł biegłego rewidenta. W 1998 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada duże doświadczenie w zasiadaniu i przewodniczeniu Rad Nadzorczych Spółek z o.o. i S.A.

Zainteresowania to historia, podróże, analizy ekonomiczne oraz tematyka giełdy papierów wartościowych.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Monika Patrycja Guzowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2020r.

Pani Monika Guzowska posiada wykształcenie wyższe – Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji – kierunek Prawo.

Posiada wieloletnie doświadczenie pełnienia funkcji Członka Rad Nadzorczych spółek Kapitałowych. Złożyła egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i odbyła staż w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego II Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie.

Uczestniczyła w wielu kursach branżowych, miedzy innymi w dziedzinie rachunkowości, funkcjonowania giełd papierów wartościowych oraz prowadzenia negocjacji.

Doświadczenie zawodowe:

2001 – 2004 Apaform Sp. z o.o. w Toruniu – Sekretarz Rady Nadzorczej

2005 – 2019 Apator Control Sp. z o.o. w Toruniu – Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 – Apator Metrix S.A. w Tczewie – Członek Rady Nadzorczej

Od 2020 – Pafal S.A. w Świdnicy – Członek Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jakub Leonkiewicz – Niezależny Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2015r.

Pan Jakub Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunek Finanse i bankowość. 09-12.2000 London School Economics (LSE) w Wielkiej Brytanii; 06-08.2000 Christian-Albrecht Universitat zu Kiel w Niemczech. W latach 1993-1997 Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie.

W okresie 2001-2002 pracował jako Roland Berger Strategy Consultants, Berlin – Niemcy następnie od 2002 do 2009 r. jako Analityk, Associate, VP, J.P.Morgan w zespole fuzji i przejęć w Londynie, następnie w latach 2009 – 2015 J.P.Morgan w Warszawie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za Polskę oraz kraje nadbałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia). Był doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest partnerem w funduszu private equity AVIA CAPITAL.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Lewicki – Członek Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2020r.

Pan Marcin Lewicki posiada wykształcenie wyższe – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunek Zarządzanie, specjalność: Zarzadzanie Portem Lotniczym. Wcześniej ukończył studia licencjackie o specjalności: Biznes Międzynarodowy. Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Działem Sprzedaży prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Od grudnia 2018 r. pracuje w PHS „Hydrotor” S.A. w Dziale Marketingu, a obecnie pełni obowiązki Kierownika Sekcji.

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Hydrotor S.A. jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mariusz Lewicki – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-07-01 14:30