Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o zakupie w dniu 03.09.2010 r. akcji Hydrotor S.A. przez podmiot powiązany – Członka Rady Nadzorczej.

Liczba nabytych akcji: 4000 sztuk

Średnia jednostkowa cena nabycia papieru wartościowego: 35,03 zł.

Członek Rady Nadzorczej posiada obecnie: 52 000 sztuk akcji, co stanowi 2,17% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,29% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Wacław Kropiński – Prezes