Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 r. otrzymaliśmy wiadomość o uzyskaniu dofinansowania projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod tytułem „Wdrożenie nowej technologii produkcji pomp hydraulicznych w PHS HYDROTOR S.A., prowadzącej do poszerzenia oferty produktowej firmy – działanie 5.2. Wsparcie Inwestycji Przedsiębiorstw.
Całkowity koszt projektu wynosi 9.106,9 tys. zł w tym koszty kwalifikowane związane z realizacją Projektu 7.400,0 tys. zł.
Dofinansowanie związane z realizacją Projektu przewidziane jest w wysokości 3.700,0 tys. zł co stanowi 50,0 % wartości kosztów kwalifikowanych.
Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego Projektu winna nastąpić w okresie od 01.04.2014 do dnia 30.09.2015.
Przewidywana data podpisania umowy 30 czerwiec 2014 r.
Wacław Kropiński – Prezes
Janusz Czapiewski – Członek Zarządu