Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Spółki „Hydrotor” S.A., na podstawie § 82 ust. 1 oraz § 101 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku o informacjach bieżących i okresowych Rozporządzenie), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych Spółki w 2010 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2009 r. 1 marca 2010 r.
– I kwartał 2010 r. 17 maja 2010 r. (15-16.05 dni wolne)
– III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. (14.11 niedziela)

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2010 r. 31 sierpnia 2010 r.;

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2009 r. (SA-R) 30 kwietnia 2010 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2009 r. (SA-RS) 30 kwietnia 2010 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 87 Rozporządzenia.

Wacław Kropiński – Prezes Zarządu