Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd Hydrotor S.A. informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A., które odbyło się w dniu 14 grudnia 2017 r.:

1. Pan Wacław Kropiński posiadający na tym NWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417.025 głosów stanowiących 31,57 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 11,72 % ogólnej liczby głosów,

2. Pan Ryszard Bodziachowski wraz z osobą bliską posiadający na tym NWZA 391.500 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 391.500 głosów stanowiących 29,63 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 10,89 % ogólnej liczby głosów,

3. Pan Mariusz Lewicki wraz z osobą bliską posiadający na tym NWZA 275.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 275.000 głosów stanowiących 20,82 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 7,73 % ogólnej liczby głosów,

4. Pani Irena Kubiszewska posiadająca na tym NWZA 19.900 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 99.500 głosów stanowiących 7,53 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 2,80 % ogólnej liczby głosów.

Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu