Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. zgodnie z § 80 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. o informacjach bieżących i okresowych (Rozporządzenie) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych emitenta w 2019 r.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) przekazywane będą za kolejne kwartały w poniższych terminach:
– IV kwartał 2018 r. – 28 luty 2019 r.
– I kwartał 2019 r. – 10 maja 2019 r.
– III kwartał 2019 r. – 08 listopada 2019 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za:
– I półrocze 2019 r. – 30 sierpnia 2019 r.

Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za 2018 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2019 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2018 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne, w zakresie określonym w § 78 Rozporządzenia.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-01-21 09:15:01