Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi informuje o zawarciu w miesiącu marcu 2 umów kredytowych:

1. W Santander Banku – umowa o walutowy kredyt inwestycyjny zawarta w dniu 04 marca 2019 r. na wydatki inwestycyjne w okresie do 29 lutego 2020 r. kwocie 1.000 tys. EUR. Kredyt oprocentowany jest wg stawki EURIBOR powiększony o marżę Banku w wysokości 0,80 p.p. Od udzielonego kredytu Bank pobrał prowizję w wysokości 0,05 %. Jednocześnie Bank pobierać będzie prowizję za zarządzanie w wysokości 0,065% od wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata kredytu następować będzie w okresie 2 lat po okresie jego wykorzystywania tj. od marca 2020 r do końca lutego 2022 r.

2. W Banku Millenium – umowa o kredyt obrotowy zawarta w dniu 20 marca 2019 r. w wysokości 1.000 tys. EUR na bieżącą działalność. Kredyt oprocentowany jest wg stawki EURIBOR 0,80 p.p. Kredyt przyznany jest na okres 24 miesięcy. Spłata kredytu następować będzie w 24 ratach miesięcznych począwszy od miesiąca kwietnia 2019 r.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu zawartych umów może przekraczać 10% kapitałów emitenta.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-03-21 09:39:02