Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. podejmując odpowiednią uchwałę postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PHS „Hydrotor” S.A. rekomendację wypłaty dywidendy za 2018r. w wysokości 5.036.430,- zł czyli 2,10 zł brutto na jedną akcję.

Rekomendowana przez Zarząd dywidenda ma charakter pieniężny.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na dzień 14 sierpnia 2019r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. zaakceptowała wysokość proponowanej kwoty dywidendy jak i proponowane dni ustalenia prawa i wypłaty dywidendy.

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-04-25 16:12:01