Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS „Hydrotor” S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi na dzień 29 czerwca 2019r.

Podstawa prawna raportu: § 19 ustęp. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik do raportu RB 7/2019

Mariusz Lewicki – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2019-05-23 14:39:01