Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego akcji spółki z dniem 25 kwietnia 2016 r.
W dniu 12 kwietnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 344/2016 podjął decyzje o dopuszczeniu do obrotu giełdowego z dniem 25 kwietnia 2016 r. 39.090 szt. akcji zwykłych na okaziciela.
Łączna liczba akcji będących w obrocie po dopuszczeniu do obrotu akcji objętych wymienioną uchwałą wynosić będzie 2.108.100 szt.
Wacław Kropiński – Prezes
Wiesław Wruck – Członek Zarządu