Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu

Zarząd PHS Hydrotor S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku PHS Hydrotor S.A. za rok 2019, zgodnie z którą postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty w łącznej wysokości 2.398.300,00 zł pochodzącej z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 wynoszącego 5.753.050,47 zł na wypłatę dywidendy, tj. kwoty 1,00 zł na jedną akcję, i przeznaczeniu pozostałej części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 3.354.750,47 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 14 sierpnia 2020 r. jako dnia dywidendy oraz daty 08 września 2020 r. jako terminu wypłaty dywidendy.

Rekomendacja została przedłożona i zaakceptowana przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2019 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Mariusz Lewicki – Prezes

Wiesław Wruck – Członek Zarządu
2020-05-29 10:00