Producent nowoczesnych rozwiązań hydrauliki siłowej.
Menu
RAPORTY OKRESOWE   periodic reports      2021
Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR”
Spółka Akcyjna
w Tucholi ul. Chojnicka 72
Nazwa raportu Raport roczny Raport półroczny Raport kwartalny
annual report Half-Yearly Report Quarterly Reports
QSr 4/2020 01-mar-2021
March 01, 2021
Spółki R 2020 30-kwi-2021
 individual April 30, 2021
skonsolidowany RS 2020 30-kwi-2021
consolidated April 30, 2021
QSr 1/2021 15-maj-2021
May 15, 2021
PSr 2021 10-wrz-2021
September 10, 2021
QSr 3/2021 15-lis-2021
November 15, 2021

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Hydrotor SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2020 roku.

Okresy zamknięte przed publikacją raportów okresowych

PHS Hydrotor S.A. w 2021r.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji raportu

Początek okresu zamkniętego

Koniec okresu zamkniętego

1.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

SA-QSr IV kw.

01.03.2021 r.

31.01.2021 r.

01.03.2021 r.

2.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.

SA-R, SA-RS

30.04.2021 r.

01.04.2021 r.

30.04.2021 r.

3.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

SA-QSr I kw.

15.05.2021 r.

16.04.2021 r.

15.05.2021 r.

4.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

SA-PSr

10.09.2021 r.

12.08.2021 r.

10.09.2021 r.

5.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

SA-QSr III kw.

15.11.2021 r.

17.10.2021 r.

15.11.2021 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.